Mini Social
Środki trwałe wartości niematerialne

 
Tytuł:Środki trwałe wartości niematerialne
Url:http://ebhp.eu
Opis: 
 Rok zaowocował kilkoma istotnymi zmianami w obszarze problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: na rzecz celów podatkowych zaczęła obowiązywać od stycznia nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT ), co spowodowało zmianę załączników do ustaw o podatku dochodowym w obszarze stawek amortyzacyjnych, podwyższono ustawowy limit niskocennych składników majątku z doprecyzowano definicję wartości niematerialnej i prawnej, ustanowiono nowe normy amortyzacji środków trwałych otrzymanych w formie darowizny i dziedziczenia, - wprowadzono nowe przeszkoda wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, ustanowiono taksa od środków trwałych powyżej mln zł. W książce w sposób nadzwyczaj przystępny omówiono powyższe zagadnienia, uwzględniając ich oddziaływanie przy prezentacji, m.in. następujących problemów: aspektu przedmiotowego środków trwałych również wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie definicji na rzecz potrzeb podatkowych i rachunkowości; kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji, zyskania innymi słowy wytworzenia tych składników majątku, remontów, ulepszeń itd.; strat w majątku trwałym i możliwości wykazania z ich tytułu kosztów uzyskania przychodów; ustalania wartości początkowej dodatkowo leasingu środków trwałych; amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych również innych składników majątku trwałego, obowiązującej od sierpnia r. możliwości dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie oryginalnych środków trwałych.

This template downloaded form free website templates