Mini Social
Kodeks pracy komentarz Florek

 
Tytuł:Kodeks pracy komentarz Florek
Url:http://kp.materialy-szkoleniowe.pl
Opis: 
 Publikacja jest kompletnym również nader praktycznym komentarzem do ustawy Kodeks pracy (t.j. Dz.U.), która określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Komentarz obejmuje dogłębną analizę kodeksów regulujących takie materie jak: stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę, okres pracy, urlopy pracownicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, układy zbiorowe pracy, rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Ponadto reguluje kwestię zatrudniania osób młodocianych dodatkowo odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

This template downloaded form free website templates