Mini Social
Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO

 
Tytuł:Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO
Url:http://kriokomentarz.pl
Opis: 
 Kodeks rodzinny i opiekuńczy przeznaczony jest dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców, którzy w swojej aktywności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego. Jest on skierowany wyjątkowo do sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów, aplikantów, studentów prawa, a także studentów również absolwentów pedagogiki i psychologii, a poza tym lekarzy, czynnych profesjonalnie pedagogów, psychologów, zawodowych i społecznych kuratorów sądowych, kadry zakładów na rzecz nieletnich, pracowników socjalnych i powiatowych centrów pomocy rodzinie, podmiotów zaangażowanych w pieczę zastępczą

This template downloaded form free website templates