Mini Social
Amortyzacja

 
Tytuł:Amortyzacja
Url:http://stawkiamortyzacji.pl
Opis: 
 Co znajdziesz na stronie: Konsekwencje błędnego rozliczenia VAT od usług, które powinny zostać objęte odwrotnym obciążeniem Odliczenie podatku naliczonego z tytułu importu usług i WNT Uzależnienie możliwości odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego Przypadki braku neutralności Vat od importu usług, WNT dodatkowo innych zakupów objętych odwrotnym obciążeniem Rejestracja i wyrejestrowanie podatników dla potrzeb Vat Zmiany w obszarze rejestracji czynnych podatników VAT Wykreślenie z rejestru podatników czynnych bez zawiadomienia podatnika Konsekwencje odliczenia Vat z faktury wystawionej poprzez podmiot niezarejestrowany Zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej za VAT Odpowiedzialność pełnomocnika za Vat niezapłacony przez mocodawcę. Z początkiem Nowego Roku chcę zaprosić Państwa na stronę www kierowaną do profesjonalistów finansów i zarządzania i podatków. Prowadzą ją najlepsi w kraju eksperci. Na stronie będą podejmowane m.in. następujące zagadnienia: podzielona płatność VAT, inne planowane mechanizmy mające na celu uszczelnienie systemu VAT, odwrotne obciążenie w usługach budowlanych, sankcje z ustawy VAT, rzeczowe problemy w zakresie VAT, najnowsze orzecznictwo organów podatkowych, sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE.

This template downloaded form free website templates