Mini Social
Artykuły o podatkach

 
Tytuł:Artykuły o podatkach
Url:http://pitkomentarz2018.pl
Opis: 
 Na stronie www będą podejmowane m.in. następujące zagadnienia: podzielona płatność VAT, inne planowane mechanizmy mające na celu uszczelnienie systemu VAT, odwrotne obciążenie w usługach budowlanych, sankcje z ustawy VAT, użyteczne problemy w zakresie VAT, najświeższe orzecznictwo organów podatkowych, trybunałów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE. Praktyczny porady na stronie eksperta do przemian w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujących od nowego roku, z ujednoliconym tekstem ustawy. W artykułach zostały szeroko omówione i wyjaśnione nowe przepisy m.in. pełna indeks VAT w formie elektronicznej, obowiązkowe e-deklaracje VAT dla wszystkich podatników, mechanizm podzielonej płatności, ograniczenie stosowania obniżonej stawki %. Strona jest pożyteczna każdej księgowej, a szczególnie właścicielom firm.

This template downloaded form free website templates