Mini Social
Ordynacja podatkowa komentarz

 
Tytuł:Ordynacja podatkowa komentarz
Url:http://ordynacjapodatkowa2018.pl
Opis: 
 Na stronie www będą podejmowane m.in. następujące zagadnienia: podzielona płatność VAT, inne planowane mechanizmy mające na celu uszczelnienie systemu VAT, odwrotne obciążenie w usługach budowlanych, sankcje z ustawy VAT, użyteczne problemy w obszarze VAT, najświeższe orzecznictwo organów podatkowych, sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE. Praktyczny porady na stronie eksperta do przemian w ustawie o podatku od towarów i usług wiążących od nowego roku, z ujednoliconym tekstem ustawy. W artykułach zostały szeroko omówione i wyjaśnione nowe przepisy : pełna rejestr Vat w formie elektronicznej, obowiązkowe e-deklaracje Vat na rzecz wszystkich podatników, mechanizm podzielonej płatności, ograniczenie stosowania obniżonej stawki %. Strona jest przydatna każdej księgowej, a szczególnie właścicielom firm.

This template downloaded form free website templates