Mini Social
Czynności notarialne Komentarz

 
Tytuł:Czynności notarialne Komentarz
Url:http://1.pzpwpraktyce.eu
Opis: 
 Jak wykonawcy mogą zwiększyć swoje szanse na uzyskanie zamówienia. Celem strony jest wyobrażenie potencjału rynku zamówień publicznych w Polsce. Podczas spotkania w bardzo rzeczowy sposób eksperci zaprezentują możliwości rynku zamówień publicznych pod kątem szans dla polskich przedsiębiorców. Na stronie m.in. proces o udzielenie zamówienia - pułapki i błędy, łączność zamawiającego z wykonawcami - elektronizacja procesu udzielania zamówień publicznych, cenowe i pozacenowe kryteria oceny ofert, formy prawne podejmowania aktywności gospodarczej a współpraca w przetargach, różnice wśród procedurami zamówień. Książka jest kierowana szczególnie do pracowników i właścicieli przedsiębiorstw, jakie chciałyby wcielać w życie zamówienia publiczne, przedstawicieli przedsiębiorstw, które mają uprzednio wrażenie na zagranicznym rynku zamówień publicznych, radców prawnych doradzających firmom w kwestii zagranicznej ekspansji.

This template downloaded form free website templates