Mini Social
Podatki 2018 Legis

 
Tytuł:Podatki 2018 Legis
Url:http://podatki.epodatki2018.pl
Opis: 
 Niniejsza publikacja opisuje zasady rozpoznania skutków podatkowych w zakresie VAT, prezentując szereg praktycznych, sformalizowanych instrukcji i objaśnień popartych licznym odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące bieżących problemów ze stosowaniem tego podatku, które mogą zostać zastosowane dla potrzeb kwalifikacji podatkowej typowych, zdarzeń występujących w realiach niemal każdej JST

This template downloaded form free website templates