Mini Social
Split payment i inne zmiany w VAT w 2018 roku

 
Tytuł:Split payment i inne zmiany w VAT w 2018 roku
Url:http://split.fedak.pl
Opis: 
 Omówiono inne ważne zmiany w VAT dotyczące: dostosowania stawek VAT do wyroku TSUE (wprowadzenie stawki podstawowej dla niektórych wyrobów), - zmiany kodów CN w rozporządzeniu MF z dnia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie; - przedłużenia stosowania PKWiU dla celów podatkowych; - zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; - zastosowania klauzuli nadużycia prawa; - prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej; - zgłoszenia rejestracyjnego VAT, w tym: - nowa przesłanka odmowy rejestracji oraz wykreślenia z rejestru; - nowe wykazy podmiotów, którym odmówiono rejestracji, podmiotów wykreślonych oraz przywróconych z rejestru podatników VAT; - kontynuacji stosowania reguły ustalania proporcji VAT dla JST

This template downloaded form free website templates